Instalación L.A. Construcción con facturas e hilos. 180 x 25 x 100 cm / 2015
       
     
 Valley. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     
 Voucher. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     
 Freeway. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     
 Cable. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     
 Instalación L.A. Construcción con facturas e hilos. 180 x 25 x 100 cm / 2015
       
     

Instalación L.A. Construcción con facturas e hilos. 180 x 25 x 100 cm / 2015

 Valley. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     

Valley. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015

 Voucher. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     

Voucher. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015

 Freeway. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     

Freeway. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015

 Cable. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015
       
     

Cable. 1/5. Impresión glicée. 75 x 55 cm / 2015